Lidmaatschap opzeggen

Lidmaatschap opzeggen?

Als je je lidmaatschap wilt opzeggen, dan vinden we dit natuurlijk heel erg jammer. Maar als je wilt opzeggen, dan dien je dit vóór 31 december schriftelijk door te geven via ledenadministratie@tean.nl. Je lidmaatschap eindigt dan per het daaropvolgende seizoen.

Het huishoudelijk reglement meldt het volgende over het einde van het lidmaatschap:

artikel 6 lid 1: Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:

  1. door het overlijden van het lid;
  2. door schriftelijke opzegging van het lid aan de ledenadministratie;
  3. door opzegging namens de vereniging;
  4. door ontzegging.
  • NB1. Er is speelrecht op de banen van begin april tot eind oktober.
  • NB2. Opzegging met onmiddellijke ingang is mogelijk gedurende 3 maanden na het verstrijken van het verenigingsjaar (dus van oktober t/m december). Er is dan geen contributie verschuldigd voor het nieuwe verenigingsjaar.
  • NB3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd, tenzij er sprake is van overlijden van het lid of van opzegging van het lid in de maanden oktober t/m december.
Lidmaatschap Overzicht