Omnisportvereniging TEAN?

In de laatste nieuwsbrief en ook op social media hebben wij aandacht gegeven aan – en meningen gevraagd over – het onderwerp Padel. Graag zouden wij een ‘leden hearing’ over dit onderwerp organiseren maar dat kan nog niet. In dit artikel wil ik wat meer achtergrond geven en ingaan op wat reacties die ik op FB en Insta voorbij zag komen.

Waarom andere sporten toevoegen.

Over de laatste decennia hebben wij twee bewegingen gezien:

1.     Enerzijds heeft de sport tennis ongeveer een kwart van zijn leden verloren de afgelopen 10-15 jaar. Ook bij TEAN is het leden aantal van een maximum van 1,150 teruggelopen naar 797 eind januari 2021; ondertussen zitten wij weer boven de 860 exclusief de Zomer Challenge leden. De verwachting is niet dat dit snel weer naar 900+ zal stijgen.

2.    De bezetting op de banen concentreert zich meer en meer rond bepaalde tijden (competitie, weekavonden maandag-donderdag tussen 19:00 – 22:00. Op andere tijden; weekdagen tussen 12:00 en 18:00 en in het weekeinde na 11:00 is er heel veel ruimte.

In de nieuwe situatie met een huurcontract voor grond ed en zelfstandig verantwoordelijk voor onderhoud en noodzakelijke toekomstige investeringen hebben wij met hoge (en vooral vaste) lasten te maken. Even los van de horeca komt het erop neer dat die vaste lasten ongeveer 85-90% van de contributie inkomsten uitmaken. Kortom, een klein verder verlies in ledenaantal van 875 naar zeg 830 maakt al het verschil tussen een break-even en verlies situatie.

Onderzoek toont dat 75-80% van de Padelspelers geen tennissers zijn maar voornamelijk uit de ranken van hockey en voetbal komen. Padel is een aan tennis verwante activiteit en doordat je veel meer “spelers per m2” kwijt kan ook veel efficiënter. Op de tekening in de nieuwsbrief is te zien dat je -min of meer - 4 banen op twee tennisvelden kwijt kan en daar nog een tennismuur bij kan zetten ook!

Afgelopen maand stond er een artikel van Hein ten Berge in het Leidsch Dagblad met als titel “Crisis? Niet in de tenniswereld”. Het verhaalt over de groei die bij de Leidsche club Unicum de afgelopen jaren zichtbaar geworden is. Gelijk aan TEAN was Unicum jarenlang met ledenaantallen rond de 1,000+ een hechte, prestatie gerichte vereniging. In 2014 afgezakt naar onder de 600 leden. Het park opnieuw ingericht de afgelopen jaren met Padel, schouders eronder, de hulp van Corona (zeker wel!) en ze zitten nu weer boven die 1,000 leden en zijn een gezonde club. Aan de andere kant van Alphen, in Reeuwijk heeft ook de Sluipers een aantal Padelbanen laten aanleggen en kent daar op dit moment een ledenstop voor.

Als we het toch over ‘meerdere sporten’ hebben: Op persoonlijke titel bepleit ik de aanleg van een dubbele “Jeu de Boules” baan naast het clubhuis. Daar waar nu de fietsenstalling is en het kinderspeeltuintje. De fietsenstalling kan naar achter langs banen 1-3 en het kinderspeeltuintje naar de andere kant van het clubhuis naast het terras. Ook een hele leuke manier om oudere leden die fysiek niet meer kunnen tennissen voor de vereniging te behouden. Maar ook veel jongere spelers vinden het leuk gezien het jaarlijks enthousiasme bij de Alphense Sportweek voor dit onderdeel.

De kernboodschap van dit verhaal: Toevoeging van andere sporten aan TEAN zal een grotere mate van financiële zekerheid geven en meer vereningingsgevoel.

Over de locatie van de banen: Ten eerste heeft de Gemeente aangegeven dat wij ‘binnen de bestaande grenzen’ van het park moeten blijven. De parkeerruimte voor TEAN is 39 plekken groot en vaak deels leeg; dat is waar. Maar het is buiten de grenzen van het park want het is gemeente grond. Ik koos voor de locatie 11-12 om praktische redenen. Waarschijnlijk is hetzelfde mogelijk met een beetje passen en meten voor banen 9-10 waarmee het dichter tegen het clubhuis komt en daarmee meer zichtbaar wordt.

Ik ben het met iedereen eens dat er nu al momenten zijn dat onze 11 banen onvoldoende zijn. Tegelijkertijd liggen de banen naar schatting ongeveer 35% van de tijd leeg. Nu zijn wij gewend onbeperkt te kunnen spelen en wij kennen dan ook een grote kern aan leden die vaker dan een keer per week spelen. Ons lidmaatschap op dit moment is “one size fits all”. Zeer waarschijnlijk zal daar sowieso een winterabonnement bijkomen cq een 12 maanden abonnement. Wat natuurlijk ook kan is de prijs te differentiëren naar drukte: uren in de avond zijn duurder dan in de middag of er is aan maximum aan het aantal avonden dat je mag spelen.

Even voor de duidelijkheid: ik noem maar wat he. Mijn bedoeling is de discussie zo breed mogelijk te trekken om voor TEAN in de komende tijd tot een gedragen beslissing te komen hoe wij de volgende 25 jaar op dit park willen sporten en samen willen zijn.

Wij verwachten deze zomer een nieuwe huurovereenkomst met de gemeente te sluiten voor de komende 25 jaar. Hopelijk kunnen wij later dit jaar weer samenkomen in het clubhuis om deze ontwikkelingen te bespreken en tot een breed gedragen visie te komen.

NB: Opmerkingen? GRAAG!

Peter Chaudron (op persoonlijke titel 😊)

0654 385 217

Nieuws Overzicht