R.I.P Cees van Beurten

Na een gelukkig, sportief, intensief en maatschappelijk betrokken leven is ons Erelid Cees van Beurten op 22 mei jl overleden.

In het door Irma Guineau geschreven boek voor “100 jaar TEAN” krijgt Cees de gepaste titel “Primus Interpares onder de voorzitters van de twintigste eeuw.” Cees werd lid begin jaren 70 in een tijd dat er bij TEAN nog vele ‘clubjes’ waren en er niet echt sprake was van een verenigde vereniging. Zich hiervan bewust wordend, richtte hij de Commissie Nevenactiviteiten op die er mede voor zorgde dat die clubjes samensmolten door de verschillende activiteiten. Sinterklaas, Nieuwjaarsreceptie, uitwisseling met een club in Engeland; men “leefde op de baan”.

Als luchtverkeersleider op Schiphol had Cees wisselende diensten en had daardoor veel tijd. Cees was voorzitter van 1980 tot 1994 en later van 1996 tot 1998. Zeker nadat in 1987 het nieuwe clubhuis werd geopend groeide en bloeide de vereniging mede dankzij zijn tomeloze inzet. Cees was degene die destijds André en Margot overhaalde beheerder van Bar en Clubhuis te worden wat mede bepalend was voor het succes van de vereniging in die tijden.

Vanaf eind jaren 90 werd bij TEAN in eerste instantie een “A” toernooi georganiseerd wat later TEAN International werd. Ook hier was Cees nauw bij betrokken. Tenslotte heeft Cees ook vele jaren als bestuurslid meegewerkt binnen de SAT, de Stichting die destijds verantwoordelijk was voor de aanleg van de racketsport accommodaties binnen Alphen.

Op latere leeftijd kwam ook de golfsport in zijn leven en ook daar stimuleerde hij samen met zijn Ingeborg zowel als voorzitter van de jaarlijkse “golfweek” als ook als club voorzitter het verenigingsleven.

Nog geen twee weken geleden stond hij een balletje te slaan en was heel content hoe TEAN er na de renovatie uit zag. Ik ben blij dat hij dit nog kon meemaken, TEAN is hem veel dank verschuldigd!

Noot: De dienst zelf is besloten en alleen toegankelijk voor direct genodigden

 

Nieuws Overzicht