U bent hier: Home › Nieuws

Nieuws

Alles: Vrijdag 8 februari om 20:00: TEAN Algemene Leden vergadering
   (24-01-2019)

Bij de start van het nieuwe verenigingsjaar legt het bestuur verantwoording af aan haar leden over het beleid en de financiële gang van zaken in het afgelopen jaar. Zo hoort dat en dat doen wij graag. Maar belangrijker vinden wij: Praten wij met onze leden over 'the road ahead'

Dus, wilt u meepraten over waar TEAN staat en hoe tennis in de toekomst in Alphen er uit moet zien, kom dan je mening vertellen. 

Ter voorbereiding zijn er een aantal documenten in het besloten gedeelte van onze website:

Klik hier voor de Notulen vorige jaarvergadering op 14 februari 2018

Klik hier voor een volmacht formulier

Klik hier voor de agenda

Klik hier voor de financiële gegevens, resultaat over 2018 en balans per 31 december 2018 alsmede de begroting 2019

 

(Terug naar boven)


Ogenblik a.u.b. ...