U bent hier: Home › Vereniging › Ledenadministratie

Ledenadministratie

Lid worden bij TEAN

Klik hier voor het aanmeldingsformulier

Als je lid bent van TEAN mag je onbeperkt tennissen gedurende het zomerseizoen (april t/m oktober). Als lid mag je je voor alle toernooien en evenementen inschrijven. Tennislessen worden verzorgd door I'M Tennis. De lessen staan los van het lidmaatschap bij TEAN en kunnen apart bij I'M Tennis geboekt worden. Het is niet mogelijk om tennisles te nemen via I'M Tennis zonder lid te zijn van TEAN.
Klik hier voor meer informatie over tennislessen.

Heb je vragen over het lidmaatschap, neem dan gerust contact op met:Claudia van der Zwaan
Ledenadministratie@tean.nl
Tel: 06 - 28432084

Contributievormen

Ons verenigingsjaar loopt van 1 april tot 1 oktober.

Let op! voor 2018 komen er voor de Jeugd tennispakketten - hierover hebben onze jeugdleden/ouders een e-mail ontvangen. Met deze pakketten bieden wij een totaalpakket bestaande uit lidmaatschap, tennislessen, toernooien en activiteiten. Onderstaande jeugdtarieven komen hiermee te vervallen. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met JC@tean.nl

Voor meer informatie over deze tennispakketten klik op onderstaande link: 

Senioren    € 169,00 (zij die in 2017, 18 jaar of ouder worden)

Junioren: 

De jeugdcommise van TEAN heeft zich dit jaar ingespannen om een nieuw concept van lidmaatschap neer te zetten, namelijk de jeugd tennispakketten. Onze jeugd is belangrijk en wij willen hiermee tennis voor de jeugd nog aantrekkelijker en toegankelijker maken. En voor u als ouder een stukje eenvoudiger!

Lidmaatschap, tennisles, competitie, activiteiten, alles verkrijgbaar aan één “loket”. Eén bedrag waarin al het bovengenoemde zit. Op deze manier wordt het voor u als ouder overzichtelijker en goedkoper door middel van subsidie (korting) op de normale prijzen. We hopen dat de Jeugd op deze manier nog meer binding krijgt met TEAN.

Wij bieden drie pakketten aan voor de junioren:

 1. Puppylidmaatschap voor jeugd tot 6 jaar. Kosten € 85,- per seizoen.
  Het lidmaatschap bestaat uit:
  - Contributie TEAN (onbeperkt buiten tennissen van 1 april tot 1 november)
    (€ 25,- afrekenen via TEAN factuur)
  - 9 tennislessen (€ 60,- afrekenen via I’m Tennis)
  - deelname aan puppykampioenschappen (bij voldoende deelname)
  geen deelname worldtour
 2. Juniorenlidmaatschap voor jeugd tot 12 jaar. Kosten € 185,- per seizoen. 
  Het lidmaatschap bestaat uit:
  - Contributie TEAN (onbeperkt buiten tennissen van 1 april tot 1 november)
    (€ 85,- afrekenen via TEAN factuur)
  - 16 tennislessen groep van 8 tot 9 kinderen 
    (€ 100,- afrekenen via I’m Tennis)
  - gratis deelname aan jeugdactiviteiten
  - gratis competitie spelen. We proberen je zo snel mogelijk competitie te laten spelen. Er zijn meerdere instroom momenten per jaar.
  - gratis tennisshirt
 3. Jeugdlidmaatschap voor jeugd tot 18 jaar. Kosten € 210,- per seizoen. 
  Het lidmaatschap bestaat uit:
  - Contributie TEAN (onbeperkt buiten tennissen van 1 april tot 1 november)
    (€ 110,- afrekenen via TEAN factuur)
  - 16 tennislessen groep van 8 tot 9 kinderen 
    (€ 100,- afrekenen via I’m Tennis)
  - gratis deelname aan jeugdactiviteiten
  - gratis competitie spelen. We proberen je zo snel mogelijk competitie te laten spelen. Er zijn meerdere instroommomenten per jaar.
  - gratis tennisshirt.

Het is helaas dit jaar nog niet mogelijk om de gehele pakketprijs in één keer te facturen door een aantal fiscale belastingzaken die nog nader onderzocht dienen te worden. Vandaar dat bij de pakketprijzen een uitsplitsing vermeld is in een TEAN factuur en I’m Tennis factuur. We werken er hard aan op voor het seizoen 2019 alles via één betaalkanaal te laten lopen.

Het eenmalige inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 12,50

Rekeningnummer ATC TEAN: NL42ABNA0405372892

Bij aanmeldingen na 1 mei wordt het contributiebedrag gereduceerd aan de hand van een kortingsstaffel. Deze korting geldt slechts voor leden die het voorgaande seizoen geen lid van TEAN zijn geweest en wordt automatisch door onze ledenadministratie berekend.

Alternatieven
Introducé: 3x per seizoen mag een lid iemand introduceren voor de duur van een dagdeel (ochtend, middag of avond). Eén en dezelfde persoon mag ten hoogste 3x geïntroduceerd worden. Introductiepasjes zijn verkrijgbaar bij de bar in het clubhuis. Voor senioren bedraagt dit € 10,- per dagdeel en voor junioren € 5,- per dagdeel.

Donateur worden: niet actief tennissen maar wel verbonden blijven aan TEAN. Dan kan je je voor € 15,- aanmelden. Je ontvangt dan in ieder geval onze nieuwsbrieven.

Lidmaatschap opzeggen
 
Als je je lidmaatschap wilt opzeggen, dan dien je dit vóór 12 december schriftelijk door te geven. Je lidmaatschap eindigt dan per het daaropvolgende seizoen.

Het huishoudelijk reglement meldt het volgende over het einde van het lidmaatschap:

artikel 6 lid 1:
Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging van het lid aan de ledenadministratie;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzegging.

NB1.
 Er is speelrecht op de banen van begin april tot eind oktober.
NB2. Opzegging met onmiddellijke ingang is mogelijk gedurende 3 maanden na het verstrijken van het verenigingsjaar (dus van oktober t/m december). Er is dan geen contributie verschuldigd voor het nieuwe verenigingsjaar.
NB3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd, tenzij er sprake is van overlijden van het lid of van opzegging van het lid in de maanden oktober t/m december.


Ogenblik a.u.b. ...