U bent hier: Home › Vereniging › Ledenadministratie

Ledenadministratie

Lid worden bij TEAN

Klik hier voor het aanmeldingsformulier

Als je lid bent van TEAN mag je onbeperkt tennissen gedurende het zomerseizoen (april t/m oktober). Als lid mag je je voor alle toernooien en evenementen inschrijven. Tennislessen worden verzorgd door I'M Tennis. De lessen staan los van het lidmaatschap bij TEAN en kunnen apart bij I'M Tennis geboekt worden. Het is niet mogelijk om tennisles te nemen via I'M Tennis zonder lid te zijn van TEAN.
Klik hier voor meer informatie over tennislessen.

Heb je vragen over het lidmaatschap, neem dan gerust contact op met:Claudia van der Zwaan
Ledenadministratie@tean.nl
Tel: 06 - 28432084

Contributievormen

Ons verenigingsjaar loopt van 1 april tot 1 oktober.

Puppy:                             €   25,00  Voor alle jeugd tot en met 6 jaar die nog niet deelnemen aan de worldtour.
                                                              Inclusief onbeperkt spelen op de minibaan en een lidmaatschapspasje.
Tennisles via I'M Tennis 
gebruikmaken van de banen tijdens lessen.

Junior:                             € 113,50 (zij die in 2017, jonger dan 18 jaar zijn)
Senior:                             € 169,00 (zij die in 2017, 18 jaar of ouder worden)

Het eenmalige inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 12,50

Rekeningnummer ATC TEAN: NL42ABNA0405372892

Bij aanmeldingen na 1 mei wordt het contributiebedrag gereduceerd aan de hand van een kortingsstaffel. Deze korting geldt slechts voor leden die het voorgaande seizoen geen lid van TEAN zijn geweest en wordt automatisch door onze ledenadministratie berekend.

Alternatieven

Introducé: 3x per seizoen mag een lid iemand introduceren voor de duur van een dagdeel (ochtend, middag of avond). Eén en dezelfde persoon mag ten hoogste 3x geïntroduceerd worden. Introductiepasjes zijn verkrijgbaar bij de bar in het clubhuis. Voor senioren bedraagt dit € 10,- per dagdeel en voor junioren € 5,- per dagdeel.

Donateur worden: niet actief tennissen maar wel verbonden blijven aan TEAN. Dan kan je je voor € 15,- aanmelden. Je ontvangt dan in ieder geval onze nieuwsbrieven.

Ledenlijst (alleen beschikbaar voor leden - na inloggen op onze website)

Op de digitaal beschikbare ledenlijst op onze website staan alle leden met vermelding van naam, bondsnummer, telefoon, geboortedatum en speelsterkte. Via deze lijst kun je eventueel tennisafspraken maken.
klik hier voor de ledenlijst.

Lidmaatschap opzeggen

Als je je lidmaatschap wilt opzeggen, dan dien je dit vóór 12 december schriftelijk door te geven. Je lidmaatschap eindigt dan per het daaropvolgende seizoen.

Het huishoudelijk reglement meldt het volgende over het einde van het lidmaatschap:

artikel 6 lid 1:
Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging van het lid aan de ledenadministratie;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzegging.

NB1.
 Er is speelrecht op de banen van begin april tot eind oktober.
NB2. Opzegging met onmiddellijke ingang is mogelijk gedurende 3 maanden na het verstrijken van het verenigingsjaar (dus van oktober t/m december). Er is dan geen contributie verschuldigd voor het nieuwe verenigingsjaar.
NB3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd, tenzij er sprake is van overlijden van het lid of van opzegging van het lid in de maanden oktober t/m december.


Ogenblik a.u.b. ...